Architekt Otwock

Architektura – sztuka kształtowania przestrzeni, a także sztuka budowania

Architektura nie jest umiejętnością tylko i wyłącznie budowania, nie jest także również sztuką czysto graficznego przedstawiania koncepcji budowlanej. Architekt w jednej osobie łączy w sobie umiejętności inżyniera oraz wizje i podejście do zagadnienia artysty.
Jako architekci biura architektonicznego IdeaSpace działający na terenie i okolicach miasta Otwock, potrafimy rozwiązać zagadnienie funkcji budynku, dobrze poruszając się jednocześnie w aspektach rzemiosła budowlanego, oraz wykorzystać posiadane predyspozycje do przestrzennego komponowania bryły, wnętrz i detalu architektonicznego.
Uważamy, że w dziele każdego architekta powinny występować trzy czynniki: funkcja, konstrukcja oraz forma. Wszystkie trzy muszą ze sobą współpracować i harmonizować – żaden nie może się wzajemnie wykluczać.

Architekt Otwock

Podstawa każdego projektu – właściwie opracowana funkcja budynku

Funkcja budynku jest dostosowaniem do celu w jakim budowla służy. Celem z reguły jest wnętrze budowli, najczęściej zaś zespól wnętrz powiązanych w bezbłędną, użytkową całość, powodującą że dom staje się łatwy i przyjemny w użytkowaniu, spełniając jednocześnie wszystkie potrzeby mieszkańców
Podział budynku na strefę nocną i dzienną, na strefę ogólnodostępną i dostępną tylko dla mieszkańców, podział na część mieszkalną i część gospodarczą itd. to część z indywidualnych uwarunkowań mających wpływ na funkcjonalność budynku.
Lokalizacja działki oraz jej wielkość, sąsiedztwo, lokalizacja drogi dojazdowej, strony świata, ukształtowanie terenu to kolejne uwarunkowania mające wpływ na rozmieszczenie przez architekta całego układu wewnętrznego pomieszczeń projektowanego budynku.
Te uwarunkowania są przypisane tylko i wyłącznie dla konkretnej sytuacji, dla konkretnej lokalizacji oraz do konkretnych potrzeb użytkowników.
Architekci z IdeaSpace działający na terenie i w okolicach miasta Otwock, już na wstępnym etapie koncepcji opracowują wiele scenariuszy funkcji danego budynku, aby Inwestor, co jest bardzo ważne, miał możliwość wyboru i mógł dopasować układ swego nowego domu do własnych niepowtarzalnych potrzeb, przyzwyczajeń oraz marzeń.

Konstrukcja – najistotniejszy element każdej inwestycji

Konstrukcję budynku stanowią wszystkie materialne części, silnie powiązane z funkcją i kształtem budowli. Na pojęcie konstrukcji składa się cały kompleks zespołów różnej ważności. Do kategorii naczelnej zaliczamy konstrukcje, bez których budynek nie mógłby istnieć – są to elementy niosące : fundamenty, filary, mury zewnętrzne. Konstrukcje te są podstawowym warunkiem istnienia budowli. Biuro architektoniczne IdeaSpace działające w Otwocku współpracuje z konstruktorami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w branży.

Bryła – odzwierciedlenie wizji architekta w połączeniu konstrukcją oraz funkcją

Forma jest wyrazem łacińskim oznaczającym kształt. Nazwa ta może odnosić się zarówno do całości budowli, jak i jego części. Podobnie jak w przypadku projektu funkcjonalnego, architekci z biura architektonicznego IdeaSpace z Otwocka pracując nad formą budynku opracowują wiele wariantów danej bryły, bazując na wybranym w początkowej fazie prac projekcie funkcjonalnym.
Aby ukazać wielowariantowość danego zagadnienia, posługujemy się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, dzięki któremu Inwestor może zobaczyć min. swoją Inwestycje w postaci fotorealistycznych wizualizacji 3d.
Po zaakceptowaniu przez Inwestora konkretnego wariantu bryły architekt przystępuje do sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Skontaktuj się z nami

Pracownia Architektoniczna IDEA SPACE

Tel. +48 0601551797
Tel. +48 0609252646

E-mail: biuro@ideaspace.pl