Projekty indywidualne

Nasza pracownia zajmuje się głównie tworzeniem indywidualnych projektów architektoniczno-budowlanych. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu budynków o różnym przeznaczeniu i charakterze, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Inwestorów.

W skład naszej oferty wchodzą natępujace usługi:

  • koncepcje i wizualizacje architektoniczne
  • projekty indywidualne budynków mieszkalnych i usługowych
  • rozbudowy i modernizacje budynków istniejących
  • projekty aranżacji wnętrz
  • inwentaryzacje

Proces projektowy

Prace nad projektem rozpoczynamy od spotkania, na którym poznajemy potrzeby, oczekiwania i upodobania Inwestora. Staramy się określić odpowiadającą Inwestorowi estetykę oraz omawiamy założenia funkcjonalne przyszłej inwestycji także pod kątem przyszłych mieszkańców.

Następnym krokiem jest zapoznanie się z lokalizacją przyszłej Inwestycji oraz przeanalizowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu lub Decyzji o Warunkach Zabudowy. W zakresie naszej usługi leży pomoc w pozyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz map, które są konieczne do rozpoczęcia procesu projektowego.

W przypadku budynków istniejących dla potrzeb projektów rozbudowy, nadbudowy etc. wykonujemy na miejscu inwentaryzację za pomocą specjalistycznego sprzętu (min. laserowe dalmierze i cyfrowe aparaty fotograficzne) oraz przygotowywujemy ekspertyzę konstrukcyjną budynku.

Projekt koncepcyjny

Kolejnym etapem prac jest prezentacja koncepcji architektonicznej, zawierająca rzuty aranżacji Inwestycji wraz z przekrojami, widoki oraz fotorealistyczne wizualizacje 3d opracowywanego budynku.
Rzuty i wizualizacje architektoniczne wykonujemy w kilku wariantach, starając się już na tym etapie uwzględniać przyszłą bryłę budynku.
Gdy ostateczna forma i funkcja budynku spełnia wszystkie Państwa oczekiwania – wtedy też przystępujemy do opracowania projektu budowlanego.

Projekt budowlany

Na podstawie wypracowanej koncepcji, opracowujemy projekt architektoniczno -budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania Pozwolenia na Budowę.
Powyższy projekt składa się z następujących elementów: projektu architektonicznego, projektu konstrukcyjnego oraz (jeśli takowy jest wymagany) projektu instalacyjnego.
Następnie, jeżeli wymaga tego specyfika Inwestycji przystępujemy do opracowania projektu wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz.

Zapraszamy do współpracy

tel. +48 0601551797
tel. +48 0609252646